Bài viết đáng chú ý

Việc làm đang tuyển dụng

QUẢN LÝ QC/QA

Thỏa thuận
30/06/2024
Bình Dương

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Thỏa thuận
30/06/2024
Bình Dương

Giới thiệu công ty

Chưa cập nhật
Công ty Dae Yong Việt Nam

THÔNG TIN CÔNG TY

  • 02743560764
  • KSX Tân Định, phường Tân Định, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương
  • Chưa cập nhật
  • Qui mô: 100-200 nhân viên
  • MST: 3700225124
  • Loại hình: Công ty TNHH
  • Lĩnh vực: Sản xuất

Vị trí công ty

😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Bình Dương