Các Khu Vực VIP Trên Website (quảng cáo trả phí)
  • Ngày đăng: 23-03-2022
1. Các khu vực đăng ký VIP

Website Sàn Giao Dịch Việc Làm Bình Dương cung cấp đến quý nhà tuyển dụng các hình thức đăng tuyển trả phí bằng phương pháp cố định vị trí tài khoản, tin đăng ở khu vực đầu tiên trên trang Web, từ đó nhu cầu tuyển dụng của bạn sẽ tiếp cận ứng viên một cách hiệu quả và tốt nhất so với các tin đăng miễn phí thông thường.

Xem ngay hướng dẫn nâng cấp VIP →

Cụ thể các vị trí dành cho nhà tuyển dụng khi nâng cấp VIP tại Website như sau:

Vị trí hiển thị trên trang

ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN MÁY TÍNH (DESKTOP)

Các vị trí hiển thị theo thứ tự:

Nhà Tuyển dụng hàng đầu → Việc làm Tốt nhất → Việc làm Tuyển gấp


Bảng so sánh chi tiết đặc điểm các khu vực VIP 

Lợi thế và mức phí khác nhau ở các khu vực

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM HÀNG ĐẦU

Khu vực hiển thị nổi bật nhất đầu trang

Giới hạn chỉ 5 nhà tuyển dụng

Thứ tự hiển thị: Ngẫu nhiên
?

Mức phí giống nhau cho cả 5 vị trí

Tối đa 10 tin tuyển dụng

Hiển thị Logo, Tin đăng và Thông tin

Hiển thị ảnh bìa tùy chọn của nhà tuyển dụng

Xem chi tiết →

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM TỐT NHẤT

Khu vực cố định đầu trang, cố định thứ hạng

Giới hạn chỉ 5 nhà tuyển dụng

Thứ tự hiển thị: Cố định
?

Mức phí khác nhau cho các thứ hạng

Tối đa 10 tin tuyển dụng

Hiển thị Logo, Tin đăng và Thông tin

 

Xem chi tiết →

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

Khu vực luôn nằm ở trang chủ

Không giới hạn nhà tuyển dụng

Thứ tự hiển thị: Theo thời điểm đăng ký VIP
?

Mức phí giống nhau cho tất cả vị trí

Tối đa 10 tin tuyển dụng

Hiển thị Logo, Tin đăng và Thông tin

 

Xem chi tiết →


ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN ĐIỆN THOẠI (MOBILE)

Các vị trí hiển thị theo thứ tự:

Nhà Tuyển dụng hàng đầu → Việc làm Tốt nhất → Việc làm Tuyển gấp

Khu vực "Nhà Tuyển dụng hàng đầu"

(Phiên bản Mobile)

Khu vực "Việc làm Tốt nhất"

(Phiên bản Mobile)

Khu vực "Việc làm Tuyển gấp"

(Phiên bản Mobile)

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Bình Dương